Tallinna 22.Lasteaed on kollektiivpuhkusel 01.07.- 31.07.2018

Asenduslasteaiaks puhkuse ajal on Tallinna Lotte Lasteaed.
Palun esitada kohasoovid
15. aprilliks 2018.a. 

Tallinna 22.Lasteaia ei ole iseseisvalt riigihankeid läbi viinud. Kõik riigihanked viiakse läbi Tallinna Haridusameti kaudu.

 

Riigihangete tegevust reguleerib riigihangete seadus

Uued hanked avaldatakse Rahandusministeeriumi    kodulehel riigihangete    registris.

    Abiinformatsiooni riigihangete ja registris avaldatavate    dokumentide täitmise kohta leiad

e-Riigihangete keskkonnast ja Rahandusministeeriumi kodulehelt

UUS! Llnnasekretäri käskkiri 17.10.2013 nr L-252 -    hankekorra näidise ja hankeplaani näidise    kinnitamine
UUS! Tallinna Haridusameti hankekord alates 01.11.2013      

Riigihangete arhiiv

           Tallinna veebilehel

           Riigihangete registris    

Tallinna 22.Lasteaia hankekord.pdf on kinnitatud 24.aprillil 2015 direktori käskkirjaga nr.1-1p/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehekülge haldab:   

  Eve Golovkina  direktor

tel.6015569    e-post: info@22la.edu.ee