Tallinna 22.Lasteaed on kollektiivpuhkusel 01.07.- 31.07.2018

Asenduslasteaiaks puhkuse ajal on Tallinna Lotte Lasteaed.
Palun esitada kohasoovid
15. aprilliks 2018.a. 

Riiklik järelevalve

Riiklik järelevalve on osa hariduse kvaliteedi tagamise süsteemist, mida viiakse läbi koolieelsetes lasteasutustes, algkoolides, põhikoolides ja gümnaasiumides sõltumata nende omandivormist.

Riikliku järelevalve käigus kontrollitakse haridusasutuse tegevust kompleksselt või üksikküsimustes. Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet Harju Maavalitsus (riikliku järelevalve dokumendid).

Riikliku järelevalvet reguleerivad õigusaktid:

Tuleohtusalast järelevalvet teostab asutustes Päästeameti Põhja päästekeskus (dokumendiregister). Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud Päästeameti kodulehel ja Riigi Teatajas.

Tervisekaitse nõuete täitmist asutuses kontrollib Terviseameti Põhja talitus (dokumendiregister).

 

Töötulemuste ja ülesannete täitmise aruanded, riikliku järelevalve ettekirjutused ja otsused

Riikliku tuleohutusjärelevalve kontroll: 17.02. 2015,   ettekirjutusi ei ole  

Harjumaa Veterinaar- ja Toiduameti kontroll:19.04.2016,  ettekirjutusi ei ole

Terviseameti kontroll:  06.01. 2017, ettekirjutusi ei ole  

Tööinspektsiooni kontroll: 01.10.2013,  ettekirjutusi ei ole

 

 

Lehekülge haldab:   

Eve Golovkina  direktor

tel.6015569 e-post: info@22la.edu.ee

viimati muudetud 06.01.2017