Tallinna 22.Lasteaed on kollektiivpuhkusel 01.07.- 31.07.2018

Asenduslasteaiaks puhkuse ajal on Tallinna Lotte Lasteaed.
Palun esitada kohasoovid
15. aprilliks 2018.a. 

Lasteaia töökorraldus

Lasteaia töökeel on eesti keel.

Lasteaed on avatud tööpäevadel kell 07.00-19.00 (12 tundi).


Riiklikult sätestatud lühendatud tööpäevadel, vahetult enne: Jõululaupäeva - 24.12 ; Uut aastat - 1.01 ; Vabariigi aastapäeva - 24.02 ; Võidupüha - 23.06, suletakse lasteaed kell 16.00. Vastavalt Töölepingu Seaduse § 53. on tööpäev nendel päevadel 3 tundi lühem.

Muudatustest rühmade lahtiolekuaja kohta teavitatakse lastevanemaid eelnevalt kirjalikult rühma stendil ja e-posti vahendusel.  


Ühes rühmas töötavad kaks õpetajat ja õpetaja abi. Õpetajad kaasavad õpetaja abi õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisesse, sh laste õuesoleku ajal, et oleks võimalik tähelepanu pöörata igale lapsele.

Lastega tegelevad veel muusikaõpetaja, liikumisõpetaja.

 

Lasteaia suvise kollektiivpuhkuse aeg teatatakse  lastevanematele jaanuari kuus. Kollektiivpuhkuse ajal võimaldatakse lastele lastevanemate sooviavalduse alusel lasteaiakoht asenduslasteaias.

Lehekülge haldab:    

  Eve Golovkina  direktor

 tel.6015569    e-post: info@22la.edu.ee