Tallinna 22.Lasteaed on kollektiivpuhkusel 01.07.- 31.07.2018

Asenduslasteaiaks puhkuse ajal on Tallinna Lotte Lasteaed.
Palun esitada kohasoovid
15. aprilliks 2018.a. 

Tellitud uuringud ja analüüsid 

Joogivee mikrobioloogiline analüüs – 30.10.2014 - normis

Uhtmete mikrobioloogiline uuring - 03.11.2014 - normis

Radiooni uuring - 05.2012 - normis


Lasteaial ei ole maksumaksja kulul tellitud uuringuid    ja analüüse peale nende, mida kohustab tegema Rahvatervise    seadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/115032011017


Lehekülge haldab:    

  Eve Golovkina  direktor

 tel.6015569    e-post: info@22la.edu.ee