Tallinna 22.Lasteaed on kollektiivpuhkusel 01.07.- 31.07.2018

Asenduslasteaiaks puhkuse ajal on Tallinna Lotte Lasteaed.
Palun esitada kohasoovid
15. aprilliks 2018.a. 

Tallinna Haridusameti poolt viidi 2016 aasta sügisel  läbi lapsevanemate seas  rahuloluküsitlus. Küsitluse tulemustega saab tutvuda alljärgneval  lingil. Kahjuks oli  ainult 4 vastajat.

 www.connect.ee/res/37226869332067/
Lehekülge haldab:    

  ........................................  direktor

 tel.6015569    e-post: info@22la.edu.ee

viimati muudetud 22.02.2017