Tallinna Haridusameti poolt viidi 2016 aasta sügisel  läbi lapsevanemate seas  rahuloluküsitlus. Küsitluse tulemustega saab tutvuda alljärgneval  lingil. Kahjuks oli  ainult 4 vastajat.

 www.connect.ee/res/37226869332067/
Lehekülge haldab:    

  ........................................  direktor

 tel.6015569    e-post: info@22la.edu.ee

viimati muudetud 22.02.2017