Tallinna 22.Lasteaed on kollektiivpuhkusel 01.07.- 31.07.2018

Asenduslasteaiaks puhkuse ajal on Tallinna Lotte Lasteaed.
Palun esitada kohasoovid
15. aprilliks 2018.a. 
Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamist reguleerib    Sotsiaalministri 12. augusti 2010. a määrus nr    49  Koolikohustuse    täitmise edasilükkamise tingimused ja kord

Koolikohustuse täitmise alguse  edasilükkamise aluseks on lapse tervislik  seisund. Otsuse koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta teeb lapse elukoha- või haridusasutuse asukohajärgne nõustamiskomisjon. 

Teadmiseks lapsevanematele, kes soovivad taodelda  lapse koolikohustuse edasilükkamist 2017/18 õppeaastaks:

Tallinna ja Harjumaa nõustamiskomisjon ootab taotlusi alates 11.jaanuarist 2017 

    Nõustamiskomisjon arvestab arsti (perearsti, lastearsti, psühhiaatri) poolt tehtud kirjalikku otsust lapse tervisliku seisundi kohta. Koolikohustuse täitmise edasilükkamise aluseks on järgmised  tervisehäired.

Perearsti või lastearsti otsuse alusel:

 • äge haigus, kroonilise haiguse ägenemine või raske trauma, mis on vajanud pikaajalist (üle kuue nädala) haiglaravi  viimasel aastal enne kooli astumist;   
 • kõne ja keele arenguhäired (logopeedilise uuringu alusel);   
 • neurootilised häired.
             Psühhiaatri otsuse alusel:
 • segatüüpi spetsiifilised arenguhäired;   
 • pervasiivsed arenguhäired;   
 • hüperkineetilised häired;   
 • segatüüpi käitumis- ja tundeeluhäired;   
 • suhtlemishäired;   
 • neurootilised häired.      

    Koolikohustuse täitmise edasilükkamise  taotlus rahuldatakse vaid juhul, kui selles    ajavahemikus tagatakse lapsevanema poolt lapse  arenguks ja taastusraviks vajalik keskkond ning võimalus  jätkata alushariduse omandamist kuni kooliminekuni. 

    Koolikohustuse edasilükkamise taotlemiseks esitab  lapsevanem nõustamiskomisjonile järgmised    dokumendid

 • taotluse;   
 • lapseisikut tõendav dokument (selle puudumisel) sünnitunnistuse või - tõendi  koopia;   
 • perearsti või eriarsti või muu spetsialisti hinnang, mis täpsustab või põhjendab erivajaduse olemust ja toetab sobiliku meetme rakendamise soovitamist
 • rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle koopia   
 • koolieelses lasteasutuses  käiva lapse individuaalse jälgimise kaart   


Laste nõustamiskomisjon

SA Innove moodustab igas maakonnas nõustamiskomisjoni ning lisaks üleriigilise nõustamiskomisjoni (alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus §50 lõige 1).

Nõustamiskomisjonid alustavad tegevust 1. märtsist 2017.

Nõustamiskomisjoni ülesanne on soovituste andmine:

 • sobivate õppe ja kasvatuse tingimuste kohaldamiseks;
 • koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamiseks;
 • alla seitsmeaastase lapse kooli vastuvõtmiseks.

Nõustamiskomisjonis on vähemalt viis liiget, sh eripedagoog, logopeed, koolipsühholoog, sotsiaaltöötaja ja maa- või linnavalitsuse esindaja. Vajaduse korral võib nõustamiskomisjon kaasata oma töösse ka muid eksperte.

Komisjon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ning komisjoni töökorrast.

Maakonna ja üleriigilise nõustamiskomisjoni koosolekud toimuvad vastava maakonna Rajaleidja keskuses.

Täiendav info leiate siin:

http://www.innove.ee/et/haridustugiteenused/noustamiskomisjonid

http://www.innove.ee/et/haridustugiteenused/noustamiskomisjonid/maakondade-komisjonid

Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse kontaktid:

Aadress: Maakri 23a, 10145 Tallinn
Telefon: 58860701

lahtiolekuajad: E-R kell 8.30 - 17.00

e-post: pohjaeesti [ät] rajaleidja.ee

Küsi ametnikult erivajadusega lapsega seonduv küsimus

Kontakt Tallinna Haridusametis:

Milena Pogodajeva
Tallinna Haridusamet
Tel 6404 657
e-post: milena.pogodajeva [ät] tallinnlv.ee

 

Lehekülge haldab: 

    direktor

 tel.6015569    e-post: info@22la.edu.ee