Tallinna 22.Lasteaed on kollektiivpuhkusel 01.07.- 31.07.2018

Asenduslasteaiaks puhkuse ajal on Tallinna Lotte Lasteaed.
Palun esitada kohasoovid
15. aprilliks 2018.a. 

Lasteaias tegeldakse tervise edendamisega, kõik lasteaias toimuv on omavahel integreeritud. 

Tervisekasvatust viiakse läbi erinevates õppetöö vormides, arvestades laste ealisi iseärasusi, eelistades mängulist ja aktiivset tegevust nii toas kui õues.

Lasteaia ürituste kavas on kindel koht mitmesugustel tervislikel üritustel -  südamenädal, leivanädal, liikumise päev, spordipäevad, matkad, ühised väljasõidud loodusesse  ja palju muud põnevat. Lasteaias toimuvatel perepäevadel on kaasatud kõik lapsed, vanemad ja lasteaia töötajad.

Peame oluliseks lapse tervislikku toitumist. Pöörame suurt rõhku laste toitlustamisele. Oluliseks peame oma köögi olemasolu. Jälgime, et menüüd oleksid lastepärased, vaheldusrikkad ja maitsvad.Lehekülge haldab:    

  direktor

 tel.6015569    e-post: info@22la.edu.ee