Tallinna 22.Lasteaed on kollektiivpuhkusel 01.07.- 31.07.2018

Asenduslasteaiaks puhkuse ajal on Tallinna Lotte Lasteaed.
Palun esitada kohasoovid
15. aprilliks 2018.a. 

Külmade ilmadega õueminekul lähtume õuetemperatuurist ja nö tuule-külma indeksist, mis on ära toodud EMHI kodulehel. Õue mineku või mittemineku üle otsustab lasteaia direktor.
Tugineme sotsiaalministri määrusele (01.10.2010): Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale.


Madalama kui - 20 °C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri ja madalama kui - 15 °C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või - 15 °C juures lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini