Tallinna 22.Lasteaed on kollektiivpuhkusel 01.07.- 31.07.2018

Asenduslasteaiaks puhkuse ajal on Tallinna Lotte Lasteaed.
Palun esitada kohasoovid
15. aprilliks 2018.a. 

 
SA Eesti Lastefond pakub all loetletud teemadel tuge ja pakub nõuandeid:

1. Aktiivsus-ja tähelepanuhäire tugirühmad

Tugirühma eesmärk on anda vanematele ning õpetajatele emotsionaalset ja pedagoogilist nõu, jagada praktilisi nõuandeid ning toetada tugirühma liikmeid.
Tugirühmad kohtuvad kord kuus ja on tasuta!

2. Tellimusel koolitused

Kõik aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (hüperaktiivsusega) lapsest (eesti ja vene keeles):

3. Perede ja paaride nõustamine

Nõustamine toimub nii eesti kui ka vene keeles.
Abi ja nõuanded , mis aitavad lapsi ja toetavad lahus elavate vanemate käitumist. Tasuta- Registreerimine 51 474 40 või Sirje.Grossmann-Loot@elf.ee
Täiendav informatsioon www.elf.ee