Tallinna 22.Lasteaed on kollektiivpuhkusel 01.07.- 31.07.2018

Asenduslasteaiaks puhkuse ajal on Tallinna Lotte Lasteaed.
Palun esitada kohasoovid
15. aprilliks 2018.a. 
Teie otsekorraldus asendatakse e-arve
püsimaksega

Kasutate Tallinna linna poolt esitatavate arvete tasumiseks
otsekorraldust, mistõttu teavitame Teid alates 1. veebruarist 2014 toimuvatest
muudatustest otsekorralduse teenuses.

1. veebruarist 2014 lõpeb vastavalt Euroopa Liidu regulatsioonile
Eestis otsekorralduse teenuse pakkumine. Pangad asendavad selle e-arve
püsimaksega, mis on uus teenus arve automaatseks tasumiseks.

Teie ei pea otsekorralduselt e-arve püsimakse teenusele üleminekuks ise midagi
tegema.

Koostöös pangaga asendame Teie otsekorralduse lepingu e-arve püsimakse
lepinguga ja arvete tasumist jätkatakse automaatselt samalt arvelduskontolt,
millelt toimus otsekorraldusega tasumine.

Tallinna linn läheb otsekorraldustelt e-arvete püsimaksele üle

01. veebruaril 2014.

Sel ajal võib uute e-arve püsimakse lepingute sõlmimine ning
olemasolevate lepingute muutmine olla ajutiselt häiritud.

Kuidas e-arve püsimakse teenus toimib?

Saadame Teile alates 01. veebruarist 2014 e-arve sellesse panka,
kus Te kasutate otsekorraldust. Samuti jätkame Teile arve saatmist seni
tellitud kujul (pdf formaadis e-posti aadressile või paberarvena).

Panka saadetud e-arved tasutakse e-arve püsimakse teenusega automaatselt
Teie arvelduskontolt.

Mida peate tegema?                   

E-arve püsimakse teenusele üleminekuks ei pea Te ise midagi tegema. Kui
Te ei soovi e-arve püsimakset kasutama hakata, palun lõpetage
otsekorraldusleping internetipangas või pangakontoris hiljemalt 24. jaanuaril
2014.

Kuidas saate lisateavet?

Erinevalt otsekorralduslepingust on e-arve püsimakse kahepoolne
kokkulepe Teie ja Teie panga vahel. Seetõttu, kui Teil tekib küsimusi uue
teenuse tingimuste kohta, pöörduge palun otse oma panga poole. E-arve püsimakse
lepingu tingimustega saate tutvuda ka oma panga kodulehel.

Kui Teil tekib küsimusi arve kohta, pöörduge palun arve väljastaja
poole. 

 

 


Lehekülge haldab:    

  Eve Golovkina  direktor

 tel.6015569    e-post: info@22la.edu.ee